C-nest

www.haskerazathe.nl

C-nest

Moeder : Blijke van de Haskerazathe

Geboren: 6 juni 2012

Vader : Barolo von der Dussel

Moeder : Jildau fan de Poarte Polle

Vader : Pepper fan Dotinga State

Geboren: 22 november 2010

Vader : Asra van de Clijne Banckert

Moeder: Atsje van Daura's Hof